Mijn praktijk

Adviezen zijn vooral gericht op de oorzaak van klachten en het stimuleren van het zelf genezende vermogen van het lichaam.
Dit kan met behulp van homeopathie, vitaminen en mineralen en aromatherapie.
Ook aanpassing van voeding en leefwijze kunnen van belang zijn.

Contra-indicatie:

  • Bij behandelingen van massage, shiatsu en cupping kan er een contra-indicatie zijn met betrekking tot ontstekingsprocessen van het ader - en lymfestelsel.
  • Koorts.
  • Beschadigingen van de huid.
  • Ernstige hart- nierklachten.

Verwijzing naar een reguliere arts, acupuncturist, osteopaat of andere complementaire behandelwijze kan deel uitmaken van het behandelplan.

Na 4 tot 6 weken vindt er controle plaats. Het therapieplan wordt dan zo nodig bijgesteld.

Mijn behandelmethode als natuurgeneeskundig therapeut heeft als doel om samen met de cliënt te werken aan een bewustwordingsproces om klachten te verhelpen en/of chronische klachten gunstig te beïnvloeden. 
Men kan mij consulteren met klachten van diverse aard, zoals spier- & gewrichtsklachten, hoofdpijn, hormonale klachten, depressiviteit, angst, stress, concentratiestoornis, chronische vermoeidheid, maag-darmklachten, allergieën, eczeem, diabetes, longklachten, ziekte van Lyme  enz. enz…..
Kortom vrijwel alle lichamelijke en mentaal-emotionele klachten.
Daarnaast kan men preventief jaarlijks een check-up laten verrichten.
Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van huisarts nodig.
In het belang van de cliënt streef ik naar een goede samenwerking met reguliere geneeskundigen.
Daarom adviseer ik om uw huisarts of behandelend specialist op de hoogte te stellen.

 

In de praktijk wordt energetisch gewerkt. De Energetische behandelingen bestaan er in de blokkades in het zelf genezend vermogen op te sporen en dat zelfhelend vermogen te herstellen.
In de praktijk wordt o.a. gewerkt met een geavanceerd energetisch analysesysteem.

Voor de duidelijkheid: energetisch werken is geen vervanging van reguliere onderzoeken.

Deze geavanceerde technologie is al vele jaren met succes toegepast. Het is gebaseerd op de bio-energetica. Bio-energetica gaat uit van energetische stromen en trillingen in het lichaam die door de meetapparatuur kunnen worden gemeten. Met het systeem kunnen verschillende testen worden gedaan om verstoringen in het lichaam op te sporen. U kunt informatie krijgen over de energetische staat van bv. de organen, voedselovergevoeligheden, voedingsstoffen behoeftes, neurotransmitters, emotionele problemen, het hormonale systeem, de aanwezigheid van toxines in het lichaam en nog veel meer.

Hoe werkt het energetisch analysesysteem

De oude Chinese geneeskunde identificeerde de meridianen, energetische kanalen die elektrische wegen door het hele lichaam vormen. Stimulatie van de punten op deze kanalen met naalden, warmte of druk vormen de basis van vele vormen van medische behandeling, oude en moderne. Bio-energetische of Electro-dermal test apparaten stellen ons in staat om met behulp van galvanische huid respons (wijzigingen in de elektrische weerstand van de huid) de status van de acupunctuurmeridianen en dus van de energetische gezondheid van het lichaam te meten. Het stelt ons ook in staat, en dit is waar de echte kracht van deze technologie ligt, om te beoordelen hoe het lichaam zal reageren op een groot aantal verschillende remedies of andere stoffen. Alle stoffen, levend of niet-levende, hebben een karakteristiek resonantie handtekening. Elk specifiek weefsel en orgaan in het menselijk lichaam heeft zijn eigen individuele resonantie frequentie. Als voorbeeld: wanneer een patiënt met een normale leverfunctie wordt getest met de frequentie van een gezonde lever zal de frequentie resoneren. Het zal niet leiden tot een verandering van de huid weerstand van de patiënt. Dit geeft dus aan dat de lever niet wordt benadrukt. Als, aan de andere kant, een patiënt met een gestreste lever wordt benaderd met de frequentie van een gezonde lever dan zal de frequentie niet resoneren met van die persoon. Deze niet-resonantie verhoogt de elektrische weerstand in het lichaam. De stijging van de huid weerstand vertelt ons in dit geval dat er een energetische stress is in de lever. Vervolgens kunnen tests worden uitgevoerd met andere organen en toxines om meer informatie te krijgen over de aard van de lever verstoring. Door het uitvoeren van een reeks tests voor organen en toxines kunnen we een beeld vormen over de gezondheidstoestand van de patiënt. Hierdoor kan de therapeut een behandelplan opstellen die de onderliggende oorzaak van de verstoring aanpakt in plaats van het alleen maar behandelen van symptomen.
Elke stof, levend of niet-levend, straalt elektromagnetische frequenties uit op basis van de hoeveelheid en de rotatiesnelheid van hun atomen, als we deze frequenties kunnen identificeren, dan hebben we een uiterst waardevol instrument voor behandeling. Tevens kunnen middelen/ remedies getest worden op hun werking met elk specifiek geval. Dit geeft de therapeut de mogelijkheid om tot de meest effectieve behandeling over te gaan.

De ondersteuning die gebruikt kan worden is Aromatherapie - Auriculo - Orthomoleculaire middelen - Homeopathische middelen.

Adviezen met betrekking tot het genezingsproces